Franz Kawka #pogopsuszy…

Franz Kawka

#pogopsuszy #heheszki #suchat #psy #film #filmpolski #boguslawlinda #literatura #ksiazki